ช่องทางจำหน่าย ตั้งฮั่วเส็ง

📍ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง

- บางลำพู
- ธนบุรี

 

 

 

Back to Top